29 mai 2017

Pe data de 30 mai este ultima zi de predare a situatiilor financiare anuale. Cu toate aceaste legiuitorul a stipulat incepand cu anul 2016 cazurile in care unele erori din situatiile financiare anuale se pot corecta.

In randurile de mai jos redam din textul ORDIN Nr. 450/2016 din 31 martie 2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial, publicat in Monitorul Oficial nr. 274 din 12 aprilie 2016.

ART. 1
Se aproba Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Procedura prevazuta la art. 1 se aplica entitatilor aflate in aria de reglementare contabila a Ministerului Finantelor Publice, nu şi celor prevăzute la art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

PROCEDURĂ DE CORECTARE a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial
I. Dispozitii generale
1. Prezenta procedura se aplica in cazul in care operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial depun la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice un alt set de situatii financiare anuale, respectiv raportari contabile anuale, pentru aceeasi perioada de raportare cu cea corespunzătoare depunerii initiale.
2. Depunerea pentru aceeasi perioada de raportare a unui alt set de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale se poate efectua numai pentru corectarea erorilor mentionate in prezenta procedura, nu si pentru corectarea erorilor contabile definite de reglementarile contabile aplicabile.
3. În întelesul prezentei proceduri, erorile constatate pot fi determinate de completarea eronata a:
a) denumirii entitatii raportoare;
b) activitatii CAEN (denumire clasă CAEN şi/sau cod CAEN);
c) formei de proprietate;
d) numarului de salariati si/sau a altor indicatori raportati prin formularul „Date informative”.
4. Constituie, de asemenea, obiectul corectarii si situatiile determinate de urmatoarele tipuri de erori:
a) transmiterea electronica de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale in loc de declaratie de inactivitate, precum si transmiterea electronica a declaratiei de inactivitate in loc de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale;
b) transmiterea electronica de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale folosind un format de raportare cuprins in programul de asistenta, diferit de cel corespunzator tipului de entitate sau netransmiterea electronica a tuturor documentelor prevazute de lege (raportul administratorilor, declaratia pe propria raspundere, raportul auditorului statutar etc.).

5. Erorile contabile, asa cum sunt definite la pct. 66 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la pct. 55 din Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.969/2007, cu modificarile ulterioare, se corecteaza potrivit reglementarilor respective. Entitatile care aplica Reglementările contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, corecteaza erorile contabile conform prevederilor pct. 134 din reglementarile respective. Ca urmare, in cazul corectarii acestora nu poate fi depus un alt set de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale corectate.

Textul integral al dispozitiilor prvitoare la procedura de corectare a erorilor o puteti consulta aici: OMFP_450_2016. De asemenea, pentru informatii suplimentare si suport in acest demers ne puteti contacta sa venim in sprijinul afacerii pe care o detineti. Suntem partenerul de incredere pentru afacerea voastra.