26 noiembrie 2012

TVA la incasare reprezinta o noua provocare pentru contribuabilul roman. De aceea dorim sa venim in intampinarea dumneavostra, cu raspunsul la cateva intrebari privind sistemul de TVA la incasare.

Cine aplica sistemul de TVA la incasare?

Persoanele impozabile care sunt inregistrate in scopuri de TVA si care au sediul activitatii economice in Romania

Cine nu aplica sistemul de TVA la incasare?

Persoanele impozabile stabilite in Romania care fac parte dintr-un grup fiscal; persoanele impozabile nestabilite in Romania care sunt inregistrate in scopuri de TVA, direct sau prin reprezentant fiscal; persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar sunt stabilite in Romania prin sediu fix

Ce reprezinta incasarea unei facturi in cadrul sistemului de TVA la incasare?

Prin incasarea contravalorii livrarii de bunuri/prestarii de servicii se intelege orice modalitate prin care furnizorul/prestatorul obtine contrapartida pentru aceste operatiuni de la beneficiarul sau ori de la un tert, precum:

plata in bani (exclusiv numerar);

plata in natura;

compensarea;

cesiunea de creante;

utilizarea unor instrumente de plata.

Ce se intampla cu incasarea unei facturi in numerar?

Furnizorul/prestatorul care aplica sistemul de TVA la incasare, exclude facturile incasate in numerar de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice inregistrate in scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber-profesionisti si asocieri fara personalitate juridica. In cazul in care, ulterior emiterii facturii, se incaseaza in numerar o parte sau contravaloarea integrala a acesteia, pentru taxa aferenta acestor sume exigibilitatea TVA fiind mutata, in intervalul celor 90 zile, la data incasarii contravalorii facturii emise.

Ce se intampla cu depunerile direct in contul bancar al furnizorul?

Nu sunt considerate incasari/plati in numerar, sumele in numerar depuse de beneficiar direct in contul bancar al furnizorului /prestatorului.

Ce se intampla daca se omite inscrierea mențiunii pe factura “TVA la incasare”?

In situatia in care furnizorul/prestatorul este inscris in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare la data emiterii unei facturi, dar omite sa inscrie mentiunea “TVA la incasare”, desi operatiunea respectiva nu este exclusa de la aplicarea sistemului TVA la incasare, beneficiarul are obligatia sa exercite dreptul de deducere la data platii facturii.

Fiecare contribuabil va trebui sa consulte permanent Registrul persoanelor impozabile, ce se va afisa pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Ce se intampla cu jurnalele de vanzari și jurnalele de cumparari?

Aplicarea sistemului de TVA la incasare va aduce modificari importante asupra jurnalelor de vanzari și de cumparari prin includerea unor informații suplimentare, cum ar fi: numarul si data documentului de incasare/plata, valoarea contravalorii livrarii/achiziției de bunuri/prestarii de servicii, inclusiv TVA; baza impozabila si taxa pe valoarea adaugata aferenta; valoarea incasata/platita, inclusiv TVA si corespunzator baza impozabila si TVA exigibila; diferenta reprezentand baza impozabila si TVA neexigibila.

Care este impactul aplicarii sistemului TVA la incasare in buzunarul contribuabilului?

Aplicarea sistemului de TVA la incasare presupune costuri suplimentare pentru adaptarea programelor contabile la noile prevederi, pentru onorariile consultantilor dar și pentru instruirea personalului.