06 februarie 2018

Manualul de Protectie Fiscala este o colectie de informatii utile & sfaturi practice pentru afaceri sanatoase. In cele ce urmeaza te punem la curent cu tehnicile de control ale Fiscului aplicate asupra balantei contabile lunare. Trebuie sa stii si tu corelatiile si verificarile pentru o balanta lunara corecta.

Balanta contabila lunara reflecta toata munca depusa de compartimentul financiar contabil intr-o luna.
Pe baza ei trebuie sa faci mai multe verificari pentru a descoperi eventualele neconcordante. Trebuie sa le stii pentru ca si controlorii fiscali le stiu si, in timpul inspectiei fiscale, efectueaza aceste verificari pentru a identifica eventualele neconcordante.

Iata 32 de corelatii si verificari pentru o balanta contabila lunara corecta:

 1. Verificarea corectitudinii si completitudinii planului de conturi migrat in sistemul informational si intretinerea acestuia;
 2. Verificarea proceselor implementate in sistemul informational integrat, asigurarea ca toate tranzactiile se regasesc in modulul de contabilitate si asigurarea intretinerii si actualizarii acestora;
 3. La microintreprinderi: verificarea sumei veniturilor totale pentru a se vedea depasirea/nedepasirea plafonului pentru trecerea la impozit pe profit;
 4. Software-ul de gestiune sa permita automat inscrierea si emiterea documentelor justificative pentru miscsrile de stocuri, prestsrile de servicii facturate. Monitorizarea documentelor cu regim special (numerotare automata, anulare, stornare etc.);
 5. Soldurile creditelor bancare trebuie sa fie aceleasi cu cele din scadentarele de la banca;
 6. Inregistrarea veniturilor individualizat (analitice) pentru a permite relationarea vanzarilor cu facturile de achizitie (comert) sau efectuarea unei analize a conditiilor de valorificare sau a unui control al concordantei rezultatelor declarate (fabricatie, prestari de servicii);
 7. Stabilirea unui program exact de remitere a vanzarilor prin casele de marcat catre modulul contabilitate si verificarea zilnica a documentelor justificative emise de banca/registrul de casa/raport Z cu veniturile inregistrate;
 8. Verificarea fiselor de cont furnizori în vederea corelarii platii cu documentele justificative de achizitie si eliminarii riscului de achizitii fara facturi;
 9. Efectuarea unui inventar corespunzator, inregistrarea rezultatelor inventarierii si pregatirea dosarului conform legislatiei in vigoare;
 10. Rulajele debitoare/creditoare ale contului 121- Rezultatul curent al exercitiului trebuie sa coincida cu rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli si rulajele creditoare ale veniturilor (la care se adauga stornarile);
 11. Soldul final debitor al clasei 2 – Conturi de imobilizari (exceptand conturile de depreciere si amortizare sau creante pe termen lung) trebuie sa fie egal cu valoarea de intrare/reevaluare a imobilizarilor din Registrul de imobilizări;
 12. Soldul final creditor al clasei 28 – Amortizari privind imobilizarile trebuie sa fie egal cu total amortizare din Registrul de imobilizari;
 13. Soldul debitor al contului 371 – Marfuri sau soldul debitor al contului 301 – Materii prime trebuie sa corespunda cu soldul de pe raportul de gestiune/soldul din balanta de stocuri/situatia stocurilor;
 14. Soldul debitor al contului 331/332 – Produse/servicii in curs de executie egal cu soldul creditor al contului 711/712 – Venituri aferente costurilor produselor/serviciilor in curs de executie;
 15. Soldul debitor al contului 345 – Produse finite egal cu soldul creditor al contului 711 – Venituri aferente costurilor stocurilor de produse;
 16. Soldul TVA din balanta sa corespunda cu suma de pe decontul de TVA;
 17. Cont 421 – Personal salarii datorate trebuie sa corespunda cu salariile ce vor fi platite luna viitoare. Daca salariile se platesc luna curenta, atunci soldul trebuie sa fie zero;
 18. Soldurile conturilor de contributii sociale si impozit pe salarii sunt cele de plata de luna viitoare si trebuie sa corespunda cu sumele din declaratia fiscala D112, daca sunt platite la timp contributiile si impozitul pe venit, bineinteles;
 19. Soldurile conturilor de clienti si furnizori sa corespunda cu sumele de incasat respectiv de platit la furnizori;
 20. Soldul contului 472 – Venituri inregistrate in avans in conformitate cu facturile in avans emise si neincasate. Se vor verifica facturile de avans emise si facturile de storno avans. Avansul emis trebuie sa se închida cu avansul stornat;
 21. Contul 581 – Viramente interne nu trebuie sa aiba sold la sfarsit de luna. Daca are sold atunci nu s-a inregistrat corect una sau mai multe operatiuni cu numerar;
 22. Soldul contului 5121 – Contul curent la banca trebuie sa fie conform cu soldul de pe extrasul de cont;
 23. Soldul contului 5311 – Casa in lei trebuie sa fie conform cu soldul de pe registrul de casa;
 24. Soldul conturilor in valuta trebuie actualizat la sfarsit de luna conform cursului valutar BNR din ultima zi a lunii;
 25. Verificarea avansurilor de trezorerie acordate cu soldul din balanta de verificare pe analitice;
 26. Conturile de cheltuieli trebuie sa fie soldate – acestea nu trebuie sa aiba sold. Se inchid cu contul 121 – Profit si pierdere;
 27. Conturile de venituri trebuie sa fie soldate – acestea nu trebuie sa aiba sold. Se inchid cu contul 121 – Profit si pierdere;
 28. Conturile de rezerve inregistrate in contabilitate trebuie sa fie in corelatie cu hotararile AGA si legislatia in vigoare;
 29. Contul de capital social se verifica cu extrasul de la Registrul Comertului;
 30. Soldurile de Debitori diversi (cont 461) se verifica cu contractele de cesiune, decizii ale conducerii companiei, alte documente
 31. justificative care il compun;
 32. Soldurile de Creditori diversi (cont 462) se verifica cu contractele de cesiune, decizii ale conducerii companiei, alte documente justificative care il compun; se verifica daca nu exista avansuri clienti reflectate eronat in contabilitate cu impact in TVA colectata;
 33. Se verifica inchiderea conturilor de TVA deductibila cu TVA colectata si TVA de plata/de recuperat.

Identificarea erorilor de inregistrare contabila cu ajutorul balantelor de verificare

Erorile de inregistrare contabila, dupa posibilitatile de identificare, se impart in doua categorii:
A. erori de inregistrare contabila care pot fi identificate prin lipsa unor egalitati valorice din cadrul balantei de verificare tabelare a conturilor sintetice;

B. erori de inregistrare contabila care pot fi identificate prin lipsa unor corelatii valorice din cadrul balantei de verificare a conturilor sintetice şi a balantelor de verificare ale conturilor analitice.

A. Erori de inregistrare contabila care se pot identifica cu ajutorul balantelor de verificare ale conturilor sintetice (prin lipsa unor egalitati valorice).
Principalele categorii de erori de inregistrare contabila care pot fi identificate prin lipsa unor egalitati valorice din cadrul balantelor de verificare tabelare ale conturilor sintetice sunt: erori de intocmire a balantelor de verificare, erori de stabilire a elementelor valorice ale conturilor (rulaje, sume, solduri finale), erori de inregistrare in evidenta sistematica si erori de stabilire a sumelor in formulele contabile din evidenta cronologica (registrul jurnal).

B. Erori de inregistrare contabila care nu se pot descoperi cu ajutorul balantelor de verificare a conturilor.
Cu ajutorul balantelor de verificare a conturilor sintetice nu pot fi descoperite erorile care modifică miscarile in conturi, in mod egal, atat in debit, cat si in credit.
In aceste categorii de erori se pot include:
1. omisiuni ale inregistrarilor contabile;
2. erori de compensatie;
3. erori de imputatie;
4. erori de inregistrare în evidenta cronologica.

Omisiunile de inregistrare contabila constau in aceea ca anumite operatii economice consemnate in documente au rămas neinregistrate in contabilitatea curenta. Asemenea erori se pot identifica prin punctarea tuturor documentelor care au stat la baza inregistrarilor in contabilitatea curenta in vederea descoperirii documentelor care, eventual, nu poarta mentiunea de confirmare a acestor inregistrari, fie ca urmare a reclamatiilor primite de la partenerii unitatii in legatura cu operatiile economice respective.
Datorita acestor erori, apar anumite anomalii privind datele informationale din unele conturi, cum ar fi: solduri debitoare la conturi de pasiv sau solduri creditoare la conturi de activ; drepturi de creanta neincasate sau obligatii banesti neplatite in cadrul termenului stabilit. Acestea pot fi descoperite si prin analiza logica a corelatiilor valorice care trebuie sa existe in cadrul balantelor de verificare analitice.

Erorile de compensatie se datoreaza transcrierii gresite a unor sume din documentele justificative in registrul jurnal sau din acesta in registrul cartea – mare, in sensul ca s-a trecut o sumă in plus intr-o parte a unui cont sau a mai multor conturi si o alta suma in minus, egala cu aceea trecuta in plus, in aceeasi parte a altui cont sau a altor conturi astfel încat, per total, cele doua categorii de erori se compenseaza reciproc. Identificarea acestor erori este posibila datorita faptului ca in balantele de verificare analitice apar unele solduri nefiresti la anumite conturi analitice (adica sold creditor la un cont de activ sau sold debitor la un cont de pasiv), precum si in urma reclamatiilor primite de la terti.

Erorile de imputatie se datoreaza transcrierii unor sume, exacte ca marime, din evidenta cronologica in evidenta sistematica, atat in debit cat si in credit, insa nu in conturile la care trebuiau sa fie trecute, ci in alte conturi care nu corespund continutului economic al operatiei respective. Aceste erori se identifica la fel ca în cazul precedent, adica prin intermediul unor solduri nefiresti ce apar in cadrul balantelor de verificare analitice.

Erorile de inregistrare în evidenta cronologica se pot datora mai multor cauze, ca de exemplu: stabilirea gresita a unor conturi corespondente; inregistrarea unei operatii economice de doua ori, atat in debit, cat si in credit; inversarea unor formule contabile; intocmirea corecta a formulei contabile, dar cu alta suma, mai mare sau mai mica, decat cea reala, atat in debit, cat si in credit. Aceste erori pot fi identificate cu ajutorul balantei de verificare sah, care, pe langa unele egalitati valorice, reda si corespondenta conturilor, oferind astfel posibilitatea identificării corespondentelor eronate dintre anumite conturi, precum si a erorilor de compensatie si a celor de imputatie.

Acum va puteti pregati pentru inspectia fiscala întrucat sunteti in masura sa răspundeti in aceeasi masura cerintelor controlorilor fiscali cu privire la principalele corelaţii pentru o balanta lunara corecta.

Post a comment

Your email address will not be published.