12 octombrie 2017

De la selectarea firmelor ce vor fi controlate la inceperea efectiva a inspectiei si pana la masurile ce se pot lua dupa control, astrazi iti prezentam etapele inspectiei fiscale si ce ar fi bine sa stii sau sa faci pentru fiecare dintre ele. Inainte de a decide unde se duc in control, reprezentantii autoritatilor fiscale efectueaza o analiza de risc. Practic, in acest fel sunt identificate companiile ce prezinta un risc mare de neconformare la legislatia in vigoare.

  1.  Selectarea contribuabililor pentru inspectie

Fiscul selecteaza contribuabilii pentru inspectie fiscala pe baza unei analize de risc, activitate efectuata in scopul de a identifica riscurile de nedeclarare a creanţelor fiscale, de a le evalua şi de a le gestiona in acest sens.

Trebuie stiut ca analiza de risc este o procedura efectuata intern de autoritatile fiscale, procesul fiind unul netransparent si nefiind facut public.

Intre factorii de risc care pot genera un risc mare şi iminent pentru inceperea unei inspectii fiscale mentionam neconcordantele din declaratia 394 „Declaratie informativa privind livrarile/prestarile şi achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, din declaratia 390 „Declaraţie recapitulativa privind livrarile/achiziţiile/prestarile intracomunitare şi din aplicaţia informatica diagrama C-lynx. Deasemenea, concura la generarea riscului de inspectie fiscala pierderile inregistrate in mai multi ani consecutivi, fluctuatiile de profit, necorelarea intre rezultatele financiare si taxele platite.

  1.  Comunicarea avizului de inspectie

Aceasta se face cu 30 de zile la marii contribuabili şi cu 15 zile la ceilalţi contribuabili, inaintea inceperii inspectiei fiscale.

Atentie: se poate solicita amanarea inspectiei fiscale o singura data.

  1.  Inceperea inspectiei si eventualele intreruperi ale acesteia

Inspectia nu poate incepe mai devreme de data inscrisa pe avizul de inspectie; inspectorii au obligatia sa consemneze data la care incepe inspecţia in registrul unic de control al firmei, deoarece de la aceasta data se calculeaza durata inspectiei fiscale.

  1.  Solicitarea de explicatii scrise de la contribuabil, daca este cazulExplicatiile scrise nu se dau pe loc. Exista o tendinta a inspectorilor de a solicita ca aceste explicatii sa se dea pe loc, este necesar insa un timp agreat de parti pentru a se formula din partea contribuabilului explicatii scrise corecte si de natura sa nu afecteze sau chiar sa prejudicieze desfasurarea si rezultatele inspectiei fiscale.

Deci, pentru a se evita ca unele informatii „date in graba” sa poata fi folosite de organul fiscal, cu siguranta, in motivarea unor constatari, solicitati un timp rezonabil pentru formularea lor.

5. Prezentarea de catre echipa de inspectie a proiectului de raport

De obicei, contribuabilul are aproximativ 24 de ore pentru a-l citi si analiza.

Procedura prevede comunicarea unei „instiintari pentru discuţia finala” care va avea anexat acest proiect de raport. Este important sa nu se omita anexarea acestui proiect de raport pentru a avea posibilitatea de a-l analiza pana la discutia finala si a „nu merge” la aceasta discutie fara cunoasterea prealabila a constatarilor inspectorilor fiscali. In cazul omisiunii, solicitati-l!

  1.  Discutia finala dintre contribuabil si echipa de inspectie
  2.  Prezentarea punctului de vedere in scris de catre contribuabil si/sau a declaratiei scrise.

Aceasta etapa intervine atunci cand exista divergente in timpul discutiei finale. In acest caz, punctul de vedere se transmite in cinci zile de la data incheierii inspectiei fiscale, respectiv de cand s-a incheiat discutia finala si s-a comunicat proiectul de raport; pentru marii contribuabili in cel mult sapte zile.

  1.  Emiterea raportului de inspectie fiscala de catre echipa de inspectie
  2.  Emiterea deciziei de impunere, a deciziilor de calcul accesorii (dobanzi si penalitati de intarziere, penalitati de nedeclarare)

Aceasta etapa apare in cazul stabilirii unor obligatii fiscale de plata suplimentare.

  1.  Inceperea executarii silite sau contestatia la executare

Dupa notificarea si comunicarea somatiei se trece la executarea silita a sumelor inscrise in decizia de impunere si deciziile de calcul accesorii. Trebuie stiut ca primul pas de facut impotriva actelor de executare silita este contestatia la executare.

  1.  Contestarea deciziei de impunere, a deciziilor de calcul accesorii si a raportului de inspectie fiscala

Daca nu se “solutioneaza” divergentele pe perioada inspecţiei fiscale, si anume daca inspectorii fiscali işi mentin constatarile, contrar celor exprimate de contribuabil pe parcursul acesteia, precum şi punctul de vedere, impotriva deciziei de impunere, a deciziilor de calcul accesorii şi a raportului de inspectie fiscala se va face contestatie. Aceasta etapa presupune o procedura reglementata si care va face obiectul prezentarii intr-un capitol ulterior din Manualul de protectie fiscala.

Articolul face parte dintr-un proiect de educatie fiscala in colaborare cu avocatnet.ro, denumit: Manualul de protectie fiscala. Acesta reprezinta o colecție de informatii utile & sfaturi practice pentru afaceri sanatoase oferita de consultantii Nexia CRG.