Audit

Audit financiar

 • Audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA) adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) ca standarde naționale de audit sau cu alte standarde de audit general acceptate
 • Audit de conformitate (Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Banca Națională a României etc.), conform cerințelor diferitelor instituții de reglementare

Servicii de consultanță pentru piețe de capital și contabilitate

 • Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) sau alte standarde contabile recunoscute (GAAP SUA sau Regatul Unit)
 • Certificare, consultanță în domeniul reglementărilor contabile și de raportare financiară
 • Auditul fondurilor nerambursabile (fonduri europene și ajutoare de stat)
 • Manuale de politici contabile (OMF1802. IFRS, pachete la nivel de grup)
 • Proiecte de reconstrucție a registrelor de imobilizări, restabilirea modelului de calculare a costurilor etc.

Servicii de asigurare a riscurilor

 • Audit intern
 • Servicii referitoare la riscuri și reglementare
 • Securitate cibernetică, confidențialitatea datelor și identitate digitală
 • Asigurarea datelor
 • Asigurarea sistemelor și proceselor