06 iunie 2018

Conform Codului de procedura fiscala, inspectia fiscala are ca obiectiv verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exacitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, verificarea sau stabilirea, dupa caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferentelor obligatiilor de plata si a accesoriilor aferente acestora.

În sens larg, notiunea de control antifrauda este inglobata in controlul fiscal general, alaturi de inspectia fiscala, asa cum este ea definita la art. 136 si 137 din Legea nr. 207/2015.

In sens strict, notiunea de control fiscal este echivalenta celei de inspectie fiscala si nu include notiunea de control antifrauda.

In schimb, in ceea ce priveste controlul antifrauda, Codul de procedura fiscala nici macar nu incearca o definire clara, aratand doar ca acesta este operativ si inopinat si se poate efectua si in scopul realizarii de operatiuni de control tematic, care reprezinta activitatea de verificare prin care se urmareste constatarea, analizarea si evaluarea unui risc fiscal specific unei sau mai multor activitati economice determinate.

Misiunea principala a controlului antifrauda: prevenirea, descoperirea si combaterea actelor si faptelor de evaziune fiscala si vamala.

Potrivit HG nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea ANAFcontrolul curent se executa operativ si inopinat, pe baza legitimatiei de control, a insignei si a ordinului de serviciu permanent. Aceste verificari pot fi facute in toate spatiile in care se produc, se depoziteaza sau se comercializeaza bunuri si servicii ori se desfasoara activitati comerciale, pentru prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte care sunt interzise de legea romana sau cea comunitara.

De asemenea, si controlul tematic se executa in baza legitimatiei de control si a insignei, insa mai este nevoie si de un ordin de control tematic prin care se stabilesc obiectivele de verificat, entitatile supuse controlului, perioada asupra careia se efectueaza verificarea, durata si momentul declansarii.

Pentru prevenirea actelor si faptelor de evaziune si frauda fiscala, inspectorii antifrauda efectueaza controlul operativ si inopinat, cu privire la urmatoarele aspecte cuprinse în OUG nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii ANAF:

 • respectarea actelor normative in scopul prevenirii, descoperirii si combaterii oricaror acte si fapte de evaziune fiscala si frauda fiscala si vamala;
 • respectarea normelor de comert, urmarind prevenirea, depistarea si inlaturarea evaziunii fiscale si fraudelor fiscale si vamale;
 • modul de producere, depozitare, circulatie si valorificare a bunurilor, in toate locurile si spatiile in care se desfasoara activitatea operatorilor economici;
 • participarea, in colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere si institutii specializate, la actiuni de depistare si combatere a activitatilor ilicite care genereaza fenomene de evaziune si frauda fiscala si vamala.

Atributii specifice ale inspectorilor antifrauda pe parcursul derularii controlului

 • sa verifice respectarea reglementarilor legale privind circulatia marfurilor pe drumurile publice, pe cai ferate si fluviale, in porturi, gari, autogari, aeroporturi, interiorul zonelor libere, in vecinatatea unitatilor vamale, antrepozite, precum si in alte locuri in care se desfasoara activitati economice;
 • sa verifice legalitatea activitaţilor desfasurate, existenta si autenticitatea documentelor justificative in activitațile de productie si prestari de servicii ori pe timpul transportului, depozitarii si comercializarii bunurilor si sa aplice sigilii pentru asigurarea integritatii bunurilor;
 • sa confistebunurile a caror fabricatie, depozitare, transport sau desfacere este ilicita, precum si veniturile realizate din activitati comerciale ori prestari de servicii nelegale si sa ridice documentele financiar-contabile si de alta natura care pot servi la dovedirea contraventiilor sau a infractiunilor;
 • sa dispuna luarea masurilor asiguratoriiori de cate ori exista pericolul ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa isi ascunda, sa isi instraineze ori sa isi risipeasca patrimoniul, iar daca in desfasurarea activitatii specifice constata imprejurari privind savarsirea unor fapte prevazute de legea penala in domeniul evaziunii fiscale, sa sesizeze organele de urmarire penala;

Atenție! Luarea masurilor asiguratorii trebuie raportata la o anumita atitudine de rea credinta a debitorului care incearca sa se sustraga sau sa ascunda activele patrimoniale cu scopul de a zadarnici eforturile organului fiscal de a executa creanta fiscala. Desi, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, aceasta masura poate fi dispusa in cazuri exceptionale, a devenit o practica a inspectorilor antifrauda de a o aplica, prin instituirea popririi asiguratorii pe conturile societatii si/sau sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile. Tocmai de aceea, se impune atacarea de indata in instanta a acestor masuri aplicate abuziv, fara a tine seama de comportamentul fiscal al contribuabilului. De asemenea, potrivit noului Cod de procedură fiscala, se instituie o delimitare a efectelor masurilor asiguratorii care se instituie inaintea titlului de creanta. In acest sens, daca nu se emite un titlu de creanta definitiv, deci nu se emite o decizie de impunere pe baza unui raport de inspectie fiscala in termen de 6 lunimasurile asiguratorii se desfiinteaza de drept.

 • sa legitimeze si sa stabileasca identitatea administratorilor entitatilor controlate, precum si a oricaror persoane implicate in savarsirea faptelor de frauda si evaziune fiscala si vamala constatate si sa solicite acestora explicatii scrise;
 • sa retina documente, sa solicite copii certificate de pe documentele originale, sa preleveze probe, esantioane, mostre si alte asemenea specimene si sa solicite efectuarea expertizelor tehnice necesare finalizarii actului de control;
 • sa constate contraventiilesi sa aplice sanctiunile corespunzatoare.

Foarte important! Obligatiile si non-obligatiile inspectorilor anti frauda

Fiind vorba despre controale inopinate, Directia Generala Antifrauda nu va transmite avize de inspectii si nici nu va comunica obiectivele controlului sau perioada controlata.

La orice operatiune de control, inspectorii antifrauda sunt obligati: sa prezinte legitimatia de control, insigna si ordinul de serviciu (permanent sau tematic) si sa se inregistreze in Registrul unic de control.

Regulile de derulare a controlului antifrauda sunt diferite de cele ale unei inspectii fiscale obisnuite, aici fiind aproape inexistente, fapt ce creeaza premizele periculoase ale abuzului.

Nu exista o carta a drepturilor si obligatiilor contribuabililor care sa fie transmisa acestora la inceperea controalelor (cum se intâmpla in alte state ale Uniunii Europene) si nici nu se specifica expres incidenta drepturilor contribuabilului recunoscute in cadrul procedurii inspectiei fiscale (minima afectare, dreptul de a fi informat, dreptul de a fi primul solicitat de a furniza informatii, dreptul de a refuza furnizarea de dovezi, etc.)

Nu exista posibilitatea reala de a avea o discutie cu privire la constatarile inspectorilor antifrauda, inainte ca acestia sa traga propria concluzie care poate fi gresita, inexacta, incompleta si prejudicioasa pentru contribuabil.

Daca ai nevoie de suport si consultanta in privinta procedurilor fiscale sau contabile echipa noastra de specialisti iti sta cu deschidere la dipozitie. Contactul nostru il gasesti aici.

*Acest articol face parte din Manual de Protectie Fiscala, care reprezinta o colectie de informatii utile & sfaturi practice pentru afaceri sanatoase oferita de consultantii NexiaCRG si publicate pe avocatnet.ro

Post a comment

Your email address will not be published.