11 ianuarie 2018

Manualul de Protectie Fiscala este o colectie de informatii utile & sfaturi practice pentru afaceri sanatoase. In cele ce urmeaza te punem la curent cu procedurile de investigare si control utilizate in cadrul inspectiilor fiscale. Odata ce le cunosti vei fi pregatit pentru inspectia fiscala.

Asa cum precizam in articolul trecut din cadrul Manualului de Protectie Fiscala, desfasurarea interventiilor pe teren, partea cea mai importanta a inspectiei fiscale are 4 abordări, respectiv:

 1. abordarea juridica
 2. abordarea economica
 3. abordarea financiara
 4. abordare contabil

In acel articol am parcurs primele 3 abordari, iar in cadrul acestui articol vei afla informatii relevante despre abordarea contabila:

Clasa 3 – Conturi de stocuri si productie in curs de executie

Obiective urmarite:

 1. Realitatea si legalitatea achizitiilor;
 2. Determinarea valorii de intrare la intrarea in gestiune;
 3. Modul de inregistrare a documentelor primare in documentele centralizatoare;
 4. Modul de inregistrare a diferentelor de pret;
 5. Modul de efectuare a reducerilor comerciale;
 6. Justificarea consumurilor specifice;
 7. Metoda contabila si operationala de descarcare din gestiune;
 8. Efectuarea inventarierii şi valorificarea rezultatelor.

Natura investigatiei:

– se verifica daca inregistrarea in evidenta contabila a contravalorii bunurilor de natura stocurilor are la baza un document justificativ (mai ales in cazul achizitiilor de la persoane fizice) respectiv daca documentele care stau la baza inregistrarii in contabilitate indeplinesc calitatea de document justificativ;
– se verifica daca mijloacele de transport inscrise la rubrica “Date privind expeditia” au capacitatea de a transporta cantitatea inscrisa pe factură. Daca nu, se va urmari existenta avizelor de insoţire a marfurilor. In cazul unor suspiciuni cu privire la realitatea achizitiei, se va proceda la:

1) verificarea calitatii de document justificativ a documentului de aprovizionare. Emitentul facturii poate fi o societate care nu mai exista si exista certitudinea ca operatiunea in cauza nu a fost inregistrata in contabilitate. Se vor solicita controale incrucisate la furnizorii de bunuri de natura stocurilor;
2) verificarea datelor inscrise la rubrica “date privind expeditia” (persoane si mijloace de transport) prin solicitarea de informatii de la organele de politie;
3) se verifica concordanta dintre consumurile valorice inscrise pe bonurile de consum (corespunzator cantitatilor şi preturilor inscrise pe acestea) si sumele inregistrate in conturile de cheltuieli (601,602,603).
4) se verifica daca pentru toate tipurile de stocuri achiziţionate (pe feluri şi preţuri) au fost întocmite fişe de magazie, iar cantităţile de pe facturile de achiziţie corespund cu cantităţile intrate din fişele de magazie. În cazul achiziţiei de mărfuri şi ambalaje se va verifica dacă pentru aceasta au fost întocmite note de recepţie şi constatare a diferenţelor, contravaloarea acestora trebuind să se regăsească înregistrată şi în Raportul de gestiune zilnică, în cazul comerţului cu amănuntul;

5) se verifica modul de realizare a inventarierii din modul de valorificare a inventarierii, respectiv de inregistrare a plusurilor si minusurilor de inventar constatate, cu implicatiilele fiscale aferente. In acest sens se va verifica concordanta dintre cantitatile reprezentand stocul final al bunurilor de natura stocurilor din fisele de magazie cu cele inscrise in balantele analitice ale stocurilor (lunar) si cu cele inscrise in listele de inventariere (la sfarsitul anului);

6) se verifica modul de calcul al deprecierilor, respectiv daca acestea sunt calculate separat pentru fiecare articol, pentru o grupa de articole similare, pentru o intreaga categorie de articole in stoc sau pentru produsele aferente acelui sector de activitate sau daca acestea sunt calculate global pentru totalitatea stocurilor societatii.

Investigatiile efectuate asupra acestei clase de conturi pot fi extinse si aprofundate in mare masura in functie de complexitatea si volumul operatiunilor comerciale ale societatii.

Documente specifice de verificat:

– facturi, avize de însotire a marfurilor, borderouri de achizitii, bonuri fiscale emise de aparate de marcat fiscalizate, contracte, situatii de lucrari, contracte si polite de asigurare, comenzi, foi de parcurs, alte documente de transport, declaratii vamale de import si acte constatatoare emise de organele vamale, documente de banca, documente de casa, ordine si procese verbale de compensare – in cazul compensarilor , note contabile, dosarul de inventariere, registrul cartea mare, registrul de casa, registrul de banca, fise de cont, balante de verificare.

Clasa 4 – Conturi de terti

Obiective urmarite:

 1. Realitatea si legalitatea operatiunilor comerciale;
 2. Modul de inregistrare a documentelor primare in documentele centralizatoare;
 3. Reflectarea in contabilitate a produselor livrate, a serviciilor prestate si lucrarilor executate;
 4. Evidentierea avansurilor incasate;
 5. Respectarea prevederilor legale privind corespondenta conturilor.

Natura investigatiei:

– identificarea furnizorilor care sunt şi clienti pentru a se analiza achizitiile cu pret majorat sau vanzari cu pret redus, plati de taxe excesive sau fara contrapartida prin nefacturarea taxelor (de brevet, asistenta tehnica, comerciala, administrativa); asumarea unor taxe diverse atribuibile unei entitati straine (repartizarea inegala a taxelor comune, transferul costului de garantie a bunurilor comercializate, taxe publicitare nefacturate), servicii oferite gratuit unei filiale din strainatate;

– se verifica daca furnizorii functioneaza la sediile sociale declarate sau la punctele de lucru; daca au depus declaratii la organele fiscale, daca au fost declarati inactivi pe perioada in care au fost emise documentele supuse verificarii;

– daca facturile cuprind toate elementele prevazute de art. 319 din Codul fiscal;

– daca operatiunile inscrise pe documente sunt reale (au avut loc);

– daca s-au inregistrat bunuri aprovizionate, lucrari executate sau prestari de servicii pentru care nu s-au emis facturi; daca acestea sunt necesare desfasurarii obiectului de activitate al societatii verificate- se verifica monitorizarea evidentei documentelor cu regim special si a celorlalte documente de livrare; verificare incrucisata cu clientii daca exista suspiciuni privind realitatea operatiunilor;

– se verifica vechimea clientilor (prescrierea), urmarindu-se existenta confirmarii soldului cu ocazia inventarierii; cauzele neincasarii;

– se verifica modul de stingere al avansului prin facturarea efectiva a produselor livrate, serviciilor/ lucrarilor prestate;

– se verifica pe site-ul MFP daca entitatea este inregistrată in scopuri de TVA si data inregistrării. Daca nu este inregistrata se verifica daca nu avea obligatia inregistrarii;

– se verifica furnizorii la Reg. Comertului si in bazele de date ANAF (in special daca sunt declarati inactivi sau neplatitori de TVA);

– se verifica daca operatiunile inscrise in facturile de achizitii sunt destinate utilizarii in folosul unor operatiuni taxabile;

– daca entitatea prezinta sold pentru contul TVA de rambursat, in mod frecvent, se va stabili motivul acestei situatii. In acest sens se determina care sunt operatiunile economice efectuate prin care se genereaza TVA deductibila mai mare decat TVA colectata.

Investigatiile efectuate asupra acestei clase de conturi pot fi extinse si aprofundate in mare masura în functie de complexitatea si volumul operatiunilor comerciale ale societatii.

Documente specifice de verificat:

facturi, avize de insoţire a marfurilor, borderouri de achizitii, bonuri fiscale emise de aparate de marcat fiscalizate, contracte, situatii de lucrari, contracte şi polite de asigurare, comenzi, foi de parcurs, alte documente de transport, declaratii vamale de import si acte constatatoare emise de organele vamale, documente de banca, documente de casa, ordine si procese verbale de compensare – in cazul compensarilor , note contabile care stau la baza intocmirii acestuia, dosarul de inventariere, registrul cartea mare, registrul de casa, registrul de banca, fise de cont, balante de verificare, declaratii de taxe si impozite, registrul jurnal, registrul inventar, bilant contabil si note explicative.

Nexia CRG Expert este, de peste 20 de ani, partenerul de incredere al afacerii tale. Oferim servicii integrate: contabilitate, consultanță fiscala si in afaceri. In calitate de membru Nexia International, beneficiem de expertiza internationala pentru dezvoltarea afacerii tale. Contacteaza-ne si vom stabili cele mai bune modalitati ca afacerea ta sa prospere.