28 martie 2018

Prin Legea 72/23.03.2018 se majoreaza plafonul cifrei de afaceri de la care companiile trebuie sa se inregistreze in scop de TVA de la 220.000 lei la 300.000 lei. Aceasta Lege se va aplica incepand cu 1 aprilie 2018.

Prin aceasta lege a fost legiferata la nivel national derogare Romaniei prin care, intre 2018 si 2020, plafonul pana la care firmele vor fi scutite de obligatia de a se inregistra in scopuri de TVA va fi suma de 300.000 de lei.

„Prin derogare de la articolul 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE, Romania este autorizata sa acorde o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a caror cifra de afaceri anuala nu depaseste echivalentul in moneda nationala a 88.500 euro la cursul de schimb din ziua aderarii sale”, se mentioneaza in actul citat.

Textul articolului din lege spune astfel:

10^1. La articolul 310, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 310 (1) Persoana impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) lit. a), a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 88.500 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea de taxă, denumită în continuare regim special de scutire, pentru operaţiunile prevăzute la art. 268 alin. (1), cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 294 alin. (2) lit. b).

In consecinta aceasta Lege care mareste plafonul de la care companiile se inregistreaza ca platitoare de TVA, ofera posibilitatea unei categorii mai extinse de contribuabili de a nu se inregistra ca platitori de TVA.

Mediul fiscal este in continua schimbare si pentru a fi la zi cu toate activitatile fiscal-contabile pe care le desfasoara compania ta, ai nevoie de un partener de incredere care sa te sustina. Contacteaza-ne pentru a veni in sprijinul dezvoltarii afacerii tale.