04 octombrie 2017

In Monitorul Oficial nr. 780 din 03 Octombrie 2017 a fost publicat OpANAF nr. 2856 din 02 Octombrie 2017, prin care se stabilesc:

  • criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul inregistrarii si anularii inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata
  • proceduri pentru evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile
  • proceduri de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata
  • proceduri de anulare, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a persoanelor impozabile care prezinta risc fiscal ridicat potrivit

Procedura valabila pentru dosarele in curs de evaluare este cea valabila la data depunerii cererii de inregistrare respectiv a inceperii evaluarii.

Solicitarile de inregistrare în scopuri de TVA sunt supuse unei analize ce are ca scop:

  • evaluarea riscului fiscal al persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA de a desfasura activitati economice care implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum si operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate daca taxa ar fi deductibila in cazul in care aceste operatiuni ar avea loc în Romania;
  • stabilirea incetarii situatiilor care au condus la anularea codului de TVA, respectiv daca persoana impozabila nu mai prezinta risc fiscal ridicat.

Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal au alocat un punctaj negativ. Punctajul final se calculeaza prin insumarea punctajelor aferente fiecarui criteriu de risc, la care se adaugă 100 de puncte. In cazul unui punctaj mai mic de 51 puncte, persoana impozabila prezinta risc fiscal ridicat si se va proceda la respingerea solicitarii.

Prin acest act normativ se stabilesc doua seturi de criterii aplicabile in cazul solicitarilor de inregistrare in scopuri de TVA, după cum urmeaza:

  1. in cazul persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA inca de la infiintare sau opteaza pentru inregistrarea in scopuri de TVA ulterior infiintarii, fara a avea aceasta obligatie
  2. in cazul persoanelor impozabile care au avut anulata inregistrarea in scopuri de TVA deoarece prezentau risc fiscal ridicat si care solicita ulterior inregistrarea in scopuri de TVA

Pentru detalii si intrebari suplimentare va invitam sa ne contactati cu incredere, iar specialistii Nexia CRG va vor asista in pregatirea documentatiei si  depunerea solicitarilor in situatiile prezentate in acest act normativ.