13 decembrie 2012

Ca masura fiscal-bugetara, se propune suspendarea, incepând cu data de 1 ianuarie 2013 si pana la data de 1 ianuarie 2014, Legii nr. 148/2012 – privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice, intrucat au fost aduse importante modificari regimului juridic aplicabil activitatilor de emitere, transmitere si arhivare a facturilor electronice, iar adaptarea acestor activitati la noile cerinte legale presupune modificarea infrastructurilor tehnice existente, dar si necesitatea compatibilizarii dispoziţiior legii mai sus mentionate, cu Directiva 2006/112/CE in ceea ce priveste facturarea si arhivarea electronica a facturilor.

Referitor la prorogarea unor termene din acte normative, MFP propune modificarea Codului de procedura fiscala prin introducerea unui nou articol referitor la creantele fiscale pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi, scadenta si termenul de declarare se implinesc la 25 decembrie, sunt scadente si se declara pana la data de 21 decembrie. In situatia in care data de 21 decembrie este zi nelucratoare, creantele fiscale sunt scadente si se declara pana in ultima zi lucratoare anterioara datei de 21 decembrie.

Link proiect
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/pr_OUG_MASURI%20_2013.pdf