09 septembrie 2016

De la 1 septembrie, 2016 a intrat in vigoare Ordonanta nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 77/1999, privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata. Aceasta prevedere legislativa aduce noi obligatii de raportare pentru contribuabilii care sunt persoane juridice. In cele ce urmeaza vom evidentia schimbarile prevazute de Ordonanta.

Vechea Ordonanta 77/1999 care prevedea masuri in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie este readusa in actualitate prin Ordonanta de Urgenta nr. 22/2016 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata.

Astfel, in sarcina contribuabililor persoane juridice se adauga o noua obligatie de a intocmi situatia privind sumele restante mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadenta, daca scadenta este clar specificata, catre orice creditor, respectiv de la orice debitor, persoana juridica, dupa caz, cu sediul in Romania.

Aceasta situatie intocmita se va depune prin internet la adresa dedicata in acest scop, in vederea includerii in procedura de compensare a datoriilor neplatite la termenele scadente.

In aceasta Ordonanta se stipuleaza faptul ca, situatia se actualizeaza de catre contribuabili personae juridice in decurs de o zi lucratoare de la momentul oricarei modificari survenite. Termenul strans in care contribuabilii trebuie sa actualizeze situatiile pot ingreuna activitatile operative. De aceea este necesara o buna informare pentru a evita sanctiunile prevazute prin lege, care sunt semnificative:

  1. nementinerea si neactualizarea de catre contribuabilul persoana juridica a evidentei obligatiilor de plata si a evidentei creantelor este sanctionata cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei
  2. netransmiterea de catre contribuabilul persoana juridica, prin internet la adresa dedicate in acest scop a situatiei prevazute mai sus in termenele prevazute anterior este amendata de la 1.000 lei la 5.000 lei
  3. nerespectarea de catre orice utilizator a indatoririlor referitoare la confidentialitatea informatiilor, datelor si situatiilor este sanctionata cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei

Aceasta prevedere legislativa presupune anumite dificultati pentru contribuabili, deoarece nu tine cont in totalitate de conditiile concrete de derulare a afacerilor pentru firmele mici si mijlocii din Romania. Pentru a fi la zi cu prevederile legislative si modalitatea lor de implementare, suntem deschisi sa iti oferim mai multe informatii pentru bunastarea afaceri tale.