07 iunie 2013

Noi oportunitati de finantare nerambursabila
1. Modificari ale Codului fiscal si Codului de procedura fiscala

 

1.1. Modificari aduse de Legea 168/2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

 

Principarele modificari:

 

• se abroga alineatul care prevedea ca depasirea indemnizatiei de deplasare peste limita de 2,5 ori a nivelului legal stabilit pentru institutiile publice, este cheltuiala nedeductibila;

 

• sunt exceptate la limitarea deducerii cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe de transport persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, in limita a 1.500 de lei/luna, utilizate pentru activitati de interventii, servicii de paza, curierat, autoturismele utilizate de agentii de vanzari si achizitii, si autoturismele utilizate in activitatea de taxi si cele inchiriate sau acordate in leasing catre terti;

 

• in ceea ce priveste microintreprinderile, pentru persoanele juridice romane nou-infiintate care, la data inregistrarii in registrul comertului, au un capital social reprezentand cel putin echivalentul in lei al sumei de 25.000 euro pot opta sa fie platitoare de impozit pe profit in cazul in care aceasta conditie nu este respectata, persoanele juridice devin microintreprinderi incepand cu anul fiscal urmator celui in care capitalul social este redus sub valoarea reprezentand echivalentul in lei al sumei de 25.000 euro de la data inregistrarii.

 

• se vor impozita cu 50% veniturile persoanelor nerezidente, din servicii (de natura serviciilor de management, de consultanta in orice domeniu, de marketing, de asistenta tehnica, de cercetare si proiectare in orice domeniu, de reclama si publicitate indiferent de forma in care sunt realizate si cele prestate de avocati, ingineri, arhitecti, notari publici, contabili, auditori) in Romania sau in afara Romaniei, dividende, dobanzi, comisioane, redevente si din exercitarea unei profesii libere daca veniturile sunt platite intr-un stat cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii; Aceste prevederi se aplica numai in situatia in care veniturile sunt platite ca urmare a unor tranzactii calificate ca fiind artificiale. Conform Codului fiscal in cazul in care tranzactiile sau o serie de tranzactii sunt calificate ca fiind artificiale, ele nu vor fi considerate ca facand parte din domeniul de aplicare al conventiilor de evitare a dublei impuneri. Prin tranzactii artificiale se intelege tranzactiile sau seriile de tranzactii care nu au un continut economic si care nu pot fi utilizate in mod normal in cadrul unor practici economice obisnuite, scopul esential al acestora fiind acela de a evita impozitarea ori de a obtine avantaje fiscale care altfel nu ar putea fi acordate.

 

• din punct de vedere al TVA, s-a prelungit taxarea inversa in cazul livrarii de cereale si plante tehnice pana la 31 mai 2014; termenul limita era 31 mai 2013.

 

• in cazul contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei prin unul sau mai multe sedii permanente, obligati sa stabileasca unul dintre sediile permanente ca sediu permanent desemnat pentru a indeplini obligatiile fiscale.

 

1.2. Modificari aduse de Hotararea Guvernul 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe,

 

Modificarile vizate de acest act normativ vor intra in vigoare incepand cu data de 01.07.2013.

Se modifica valoarea minima de intrare a mijloacelor fixe pentru inregistrarea in contabilitate la 2.500 lei. Valoarea ramasa neamortizata a mijloacelor fixe cu valoare de intrare intre 1800 si 2500 lei existente la data intrarii in vigoare a acestei hotarari se recupereaza pe durata normala de functionare ramasa.

 

 

2. Modificari ale codului de procedura fiscala

 

2.1. Modificari aduse de Ordonanta de urgenta 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale

 

Modificarile vizate de acest act normativ indicate mai jos vor intra in vigoare incepand cu data de 01.07.2013.

Astfel nivelul penalitatii de intarziere este de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere, pentru obligatiile de plata scadente dupa aceasta data.

Pentru obligatiile de plata cu scadenta pana la data de 1 iulie 2013, care se sting dupa aceasta data, se aplica nivelul de penalitate de intarziere in vigoare pana aceasta data, respectiv:

 

a. daca stingerea se realizeaza in primele 30 de zile de la scadenta, nu se datoreaza si nu se calculeaza penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale principale stinse;

 

b. daca stingerea se realizeaza in urmatoarele 60 de zile, nivelul penalitatii de intarziere este de 5% din obligatiile fiscale principale stinse;

 

c. dupa implinirea termenului de 90 de zile, nivelul penalitatii de intarziere este de 15% din obligatiile fiscale principale ramase nestinse.

 

Penalitatile de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor, respectiv de 0,04% pentru fiecare zi de intarziere.

De asemenea Ordonanta de Urgenta 50/2013 aduce modificari si Ordonantei de Urgenta nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata in ceea ce priveste:

 

– garantiile care trebuie constituite de contriabuabil in cazul aprobarii cererii acestuia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale

– modalitatea si termenele de plata a obligatiilor fiscale esalonate

 

 

3. Oportunitati de finantare

 

La inceputul lunii iunie a intrat in vigoare Hotararea Guvernului Nr. 274 din 15 mai 2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii avand ca scop instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv acordarea de ajutoare de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii, care isi desfasoara activitatea in toate sectoarele de activitate.

 

Ajutorul de minimis se acorda intreprinderilor mici si mijlocii prin alocari de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finantelor Publice (MFP) – Actiuni generale, sub forma de sume nerambursabile, in procent de 100% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aprobate spre finantare, in limita echivalentului in lei al valorii maxime de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro in cazul intreprinderilor care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi.

 

Solicitanti eligibili

 

Beneficiarii ajutorului de minimis sunt intreprinderile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 

• sunt inregistrate potrivit prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990 sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, sunt incadrate in categoria IMM-urilor, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii, au sediul si isi desfasoara activitatea in Romania;

 

• desfasoara o activitate economica;

 

• nu au primit ajutoare de minimis pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi, anul fiscal in curs si 2 ani anteriori, sau, daca au primit ajutoare de minimis in aceasta perioada, acestea cumulate nu depasesc plafonul echivalent in lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro in cazul intreprinderilor care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finantare;

 

• prezinta un plan de investitii pentru care se solicita finantarea, cu evidentierea cheltuielilor eligibile. Toate cheltuielile eligibile aferente investitiei vor fi considerate fara TVA;

 

• prezinta un studiu tehnico-economic din care rezulta viabilitatea proiectului de investitii si eficienta economica a intreprinderii solicitante in urmatorii 3 ani de la finalizarea investitiei;

 

• prezinta un angajament ferm privind mentinerea locurilor de munca existente la data inregistrarii cererii de acord pentru finantare, precum si crearea pana la finalizarea investitiei si mentinerea, pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei, a:

 

o 5 locuri de munca, din care cel putin 2 locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de minimis de pana la 100.000 euro inclusiv;

 

o 7 locuri de munca, din care cel putin 3 locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro pana la 200.000 euro inclusiv;

 

• nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;

 

• nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare si nici nu intra in categoria „intreprinderilor in dificultate”;

 

• nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

 

Speram ca aceste informatii va vor fi folositoare si va stam la dispozitie pentru orice alta intrebare sau nelamurire.