22 august 2017

La finalul anului 2016, in Romania numarul persoanelor cu dizabilitati care erau angajate era de sub 35.000. Pentru a oferi persoanelor cu dizabilitati posibilitatea de a trai autonom si de a contribui la toate aspectele vietii, fara a fi marginalizate sau excluse, Guvernul a emis OUG nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006. Aceasta Ordonanta de Urgenta prevede masuri care sa asigure cresterea anagajarii acestor persoane.

Ce obligatii avea o societate pana la data de 1 septembrie 2017?

ART. 78

(1) Persoanele cu handicap pot fi încadrate în munca conform pregatirii lor profesionale si capacitatii de munca, atestate prin certificatul de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judetean sau al sectoarelor municipiului Bucuresti.

(2) Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.

(3) Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap în conditiile prevazute la alin. (2), pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre urmatoarele obligatii:

a) sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentând 50% din salariul de baza minim brut pe tara înmultit cu numarul de locuri de munca în care nu au angajat persoane cu handicap;

b) sa achizitioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, în suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, în conditiile prevazute la lit. a).

(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.

(5) Monitorizarea si controlul respectarii prevederilor alin. (2) si (3) se fac de catre Inspectia Muncii.

Modificarile care survin incepand cu 1 septembrie 2017

Art. I. — Incepand cu data de 1 septembrie 2017, Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 78, alineatul (3) se modifica si va avea următorul cuprins:

„(3) Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile prevazute la alin. (2), platesc lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.”  

Penrtu informatii si detalii privind legislatia in vigoarea si aspecte care influenteaza dezvoltarea afacerii tale poti conta pe suportul nostru, suntem doar la un telefon sau mail distanta pentru raspunsurile de care ai nevoie.