19 februarie 2018

Conform Ordinului ANAF nr. 3838/2015, in activitatea de control, inspectorii antifrauda utilizeaza urmatoarele tipuri de documente:

  1. procesul verbal –se intocmeste cu ocazia controlului curent, operativ si inopinat sau a controlului tematic, pentru constatarea unor situatii faptice si documentare existente la un moment dat, pentru stabilirea starii de fapt fiscale, precum si pentru constatarea unor imprejurari privind savarsirea unor fapte penale;
  2. procesul verbal de ridicare/restituire de inscrisuri – se completeaza de catre inspectorii antifrauda cu ocazia ridicarii/restituirii de documente si/sau inscrisuri, in conditiile legii.
  3. procesul verbal de sigilare/desigilare –se intocmeste de inspectorii antifrauda cand exista indicii ca in locurile de productie, depozitare, comercializare sau pe timpul transportului se gasesc bunuri sau produse a caror provenienta nu este legala sau a caror fabricatie este interzisa de lege sau se produce fara autorizatie, iar actiunea de control nu poate fi finalizata, urmand a fi continuata ulterior; exista posibilitatea ca documentele, inscrisurile, bunurile necesare efectuarii controlului sa fie sustrase, distruse ori nu se poate face un inventar al acestora in vederea ridicarii/retinerii acestora; in activitatile de monitorizare a transporturilor de bunuri; in alte cazuri in care se impune sigilarea, in conditiile legii;
  4. invitatia –prin acest act contribuabilul este invitat si ii sunt solicitate lamuriri/inscrisuri de catre inspectorii antifrauda, la sediul acestora, in situatiile in care se impune efectuarea/continuarea controlului ori controlul nu a putut fi efectuat la sediul social, domiciliul fiscal sau un sediu secundar al contribuabilului si nici intr-un loc stabilit de comun acord cu contribuabilul. O data cu solicitarea prezentei contribuabilului la sediul Directiei Generale/Regionale Antifrauda Fiscala, prin formularul “Invitatie” sunt solicitate registre, documente de afaceri si orice alte inscrisuri.
  5. nota explicativa – prin acest document se solicita explicatii scrise reprezentantului contribuabilului, oricarui angajat al acestuia sau oricarei persoane implicate in savarsirea faptelor constatate, care sa contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului, ce pot influenta constatarile sau pentru clarificarea unor cauze si/sau imprejurari.

Reguli generale referitoare la intocmirea procesului‐verbal.

Procesul‐verbal reprezinta actul de control bilateral care se intocmeste de catre inspectorii antifrauda cu ocazia controlului curent, operativ si inopinat sau a controlului tematic.

In cazul in care in timpul controlului au fost constatate imprejurari privind savarsirea unor fapte prevazute de legea penala in domeniul financiar‐fiscal si vamal, in procesul‐verbal, se vor mentiona toate informatiile, datele, documentele si inscrisurile relevante pentru stabilirea imprejurarilor in care au fost savarsite faptele, precum si explicatiile scrise ale administratorilor si/sau ale oricaror persoane implicate. In situatia in care administratorii si/sau persoanele implicate refuza sa ofere explicatii scrise, se va mentiona acest aspect in procesul‐verbal.

In cuprinsul procesului‐verbal, prin care se stabilesc implicatii fiscale ale faptelor care prezinta indiciile savarsirii unor infractiuni de evaziune fiscala sau frauda fiscala si vamala, se vor descrie metodele de stabilire a bazei de impunere suplimentare, modul de calcul prin care a fost evaluat prejudiciul, detaliat pe fiecare impozit, taxa, contributie sau alte sume datorate bugetului general consolidat.

Constatarile vor fi sustinute de inscrisuri, in copie certificata sau in original, dupa caz, precum si de alte mijloace materiale de proba.

In cazul in care actiunea de control a fost efectuata simultan ori succesiv in mai multe locatii unde isi desfasoara activitatea acelasi contribuabil, se vor intocmi, de regula, pentru fiecare caz, procese‐verbale in care se vor descrie faptele constatate. Constatarile cuprinse in procesele‐verbale incheiate in conditiile mentionate mai sus pot fi valorificate printr‐un proces‐verbal care va cuprinde descrierea faptelor in ansamblul lor, a legaturilor dintre ele şi a eventualelor implicatii fiscale ale acestora. Procesele‐verbale in care sunt descrise fapte valorificate, ulterior, printr‐un alt proces‐verbal, fac parte integranta din acesta din urma.

Constatarile inspectorilor antifrauda rezultate in urma unei actiuni de control curent sau tematic se vor valorifica in functie de natura constatarilor şi obiectivul controlului.

Procesul‐verbal se comunica contribuabilului, conform prevederilor Codului de procedura fiscala.

DE RETINUT

In ceea ce priveste constatarile din cadrul Procesului verbal, legislatia spune ca acestea trebuie prezentate clar, concis şi lizibil, astfel incat sa rezulte motivele de fapt şi temeiul de drept care au stat la baza fundamentarii fiecareia.

In cuprinsul procesului verbal prin care se constata indiciile savarşirii unor infracţiuni de frauda fiscala trebuie descrise metodele de stabilire a bazei de impunere suplimentare, modul de calcul prin care a fost evaluat prejudiciul, detaliat pe fiecare impozit, taxa, contribuţie sau alte sume datorate bugetului general consolidat. Acestea stau la baza intocmirii “Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii”, document cu caracter de act administrativ-fiscal care are efecte si consecinte importante asupra contribuabilului, prin indisponibilizarea conturilor banesti si sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile. Este de retinut faptul ca aceasta decizie poate fi atacata in instanta, iar punctul forte al actiunii il reprezinta atacarea metodelor de stabilire a bazei de impunere si a modului de calcul in situatia nerespectarii conditiilor legale.

Este necesar a fi inclus punctul de vedere solicitat contribuabilului, care poate influenta constatarile sau clarifica anumite cauze ori imprejurari.

Din pacate, legea nu obliga la transmiterea proiectului de proces-verbal in vederea formularii punctului de vedere, acesta fiind solicitat a fi completat pe loc. Ori, este evident de ce se recomanda ca persoana controlata sa fie asistata de un specialist.

Tot spre deosebire de inspectia fiscala, inspectorii antifrauda nu sunt obligati sa comenteze punctul de vedere al contribuabilului.

Totusi, o formularea detaliata, intemeiata si completa a punctului de vedere al contribuabilului controlat este foarte importanta, in conditiile in care forma finala a procesului verbal (impreuna cu anexele la acesta) vor fi transmise organelor de inspectie fiscala si altor institutii ale statului.

Trebuie sa stiti si cum veti proceda in situatia luarii unei note explicative de catre inspectorii Antifrauda Fiscala

Explicatiile scrise nu se dau pe loc. Exista o tendinta a inspectorilor antifrauda fiscala de a solicita ca aceste explicatii sa se dea pe loc, este necesar insa un timp agreat de parti pentru a se formula din partea contribuabilului explicatii scrise corecte si de natura sa nu afecteze sau chiar sa prejudicieze desfasurarea si rezultatele controlului.

Deci, pentru a se evita ca unele informatii „date in graba” sa poata fi folosite de inspectorii antifrauda fiscala, cu siguranta, in motivarea unor constatari, solicitati un timp rezonabil pentru formularea lor.