03 aprilie 2018

In data de 29 martie 2018 a fost publicata in Monitorul Oficial OpANAF nr. 888/2018, care adopta modelul formularului 212 „Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice“. Acest formular inlocuieste mai multe formulare fiscale printre care 200, 220 și 600.

Acest formular se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din Romania sau/si din strainatate, care datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii si optional se poate depune si de catre persoanele fizice care nu realizeaza venituri, dar care opteaza pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.

Declaratia se depune pana la urmatoarele termene:

1) pana la data de 15 iulie 2018, inclusiv, de catre persoanele fizice care au obligatia: o declararii veniturilor realizate din Romania sau/si din strainatate in anul 2017;

a. declararii impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din Romania in anul 2018;

b. declararii venitului estimat pentru incadrarea ca platitor de contributii sociale si, dupa caz, a declararii contributiilor sociale datorate in anul fiscal 2018.

2) in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, in cazul contribuabililor care incep o activitate in cursul anului fiscal si a celor care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendare pentru care impunerea este finala si care nu au avut, pana la acea data, obligatia depunerii declaratiei unice.

Aceasta declaratie se poate depune fie in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau prin posta, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, data depunerii fiind data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, fie prin mijloace electronice de transmitere la distanta, respectiv prin intermediul serviciului „Spatiul privat virtual“ ori pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnatura electronica calificata.

În ceea ce priveste declaratia rectificativa, aceasta se completeaza inscriindu-se toate datele si informatiile prevazute in capitolul supus rectificarii, inclusiv cele care nu difera fata de declaratia initiala si se utilizeaza pentru:

  • corectarea impozitului pe venit, precum si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice;
  • modificarea datelor de identificare a persoanei fizice;
  • modificarea unor date referitoare la categoria/sursa veniturilor sau a nivelului acestora, potrivit legii;
  • modificarea unor date referitoare la contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate estimate pe anul 2018;
  • corectarea altor informatii prevazute de formular.

Rectificarea venitului estimat se poate efectua de catre contribuabil pana la data de 15 martie a anului urmator celui de impunere, termenul de plata a impozitului datorat.

Pentru mai multe detalii si consultanta de specialitate iti stam la dispozitie.

Post a comment

Your email address will not be published.