14 martie 2018

Discutam intr-unul dintre articolele noastre despre modalitatile de contestare ale actelor intocmite in urma unui control fiscal. O situatie aparte o constituie contestarea Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii. In fapt, inspectorii antifrauda fiscala, pe parcursul derularii controalelor inopinate, din motive mai mult sau mai putin justificate, respectiv daca considera ca sunt indicii ale unor fapte de evaziune fiscala, pot institui aceste masuri asiguratorii.

Cum se realizeaza:

  1. intocmesc procesul verbal de control, estimand anumite obligatii fiscale ale contribuabilului ca urmare a savarsirii unor fapte de evaziune fiscala;
  2. chiar daca aceste obligatii fiscale nu sunt certe, procesul verbal in care sunt consemnate respectivele obligatii sta la baza intocmirii unei decizii de instituire a masurilor asiguratorii;
  3. masurile asiguratorii dispuse au caracterul unor acte de executare silita, in sensul ca se indisponibilizeaza conturile bancare pana la nivelul acestor obligatii fiscale, precum si instituirea sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor imobile si mobile ale contribuabilului.

DE RETINUT ! Masurile asiguratorii instituite urmare controalelor efectuate au la baza procesele verbale de control intocmite de inspectorii antifrauda fiscala si in care sunt consemnate obligatii fiscale estimate, dar prin caracterul lor urmeaza forma similara procedurii de executare silita. Deci, mare atentie, instituirea lor inseamna un mare pericol asupra activitatii prezente si viitoare a contribuabilului, generand o blocare a disponibilitatilor banesti si instituirea unui sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile.

Prin urmare:

  1. Se dispun masuri asigurătorii sub forma popririi asigurătorii si sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor acestuia, in cazuri exceptionale, respectiv in situatia in care exista pericolul ca acesta sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea.
  2. Aceste masuri pot fi luate si inainte de emiterea titlului de creanta, inclusiv in cazul efectuarii de controale sau a atragerii raspunderii solidare. Masurile asiguratorii dispuse atat de organele fiscale competente, cat si de instantele judecatoresti ori de alte organe competente, daca nu au fost desfiintate in conditiile legii, raman valabile pe toata perioada executarii silite, fara indeplinirea altor formalitatţi. O data cu individualizarea creantei si ajungerea acesteia la scadenta, in cazul neplatii, masurile asiguratorii se transforma in masuri executorii. Masurile asigurătorii se dispun prin decizie emisă de organul fiscal competent. In decizie, organul fiscal precizeaza debitorului ca prin constituirea unei garantii la nivelul creantei stabilite sau estimate, dupa caz, masurile asiguratorii vor fi ridicate.
  3. Decizia de instituire a masurilor asiguratorii trebuie motivata si semnata de catre conducatorul organului fiscal competent.
  4. Masurile asiguratorii dispuse in timpul controalelor fiscale precum ai cele dispuse de instantele judecatoresti sau de alte organe competente se duc la indeplinire in conformitate cu dispozitiile referitoare la executarea silita, care se aplica in mod corespunzator.
  5. In situatia in care masurile asiguratorii au fost luate inainte de emiterea titlului de creanta, acestea inceteaza daca titlul de creanta nu a fost emis si comunicat in termen de cel mult 6 luni de la data la care au fost dispuse masurile asiguratorii. In cazuri exceptionale, acest termen poate fi prelungit pana la un an, de organul fiscal competent, prin decizie. Organul fiscal are obligatia sa emita decizia de ridicare a masurilor asiguratorii in termen de cel mult doua zile de la implinirea termenului de 6 luni sau un an, dupa caz, iar in cazul popririi asiguratorii sa elibereze garantia.

Procedura de contestare a masurilor asiguratorii

impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii dispuse de organele fiscale conform art. 213 (13) din Codul de procedurfiscala– in termen de 30 de zile de la comunicare se poate contesta;

Impotriva actelor prin care se duc la indeplinire masurile asiguratorii:

  1. Proces verbal de sechestru asigurator bunuri mobile/ imobile;
  2. Adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti.

Impotriva acestora se poate face contestatie la executare in termen de 15 zile conform art. 260-261 din Codul de procedura fiscala.