Consultanță în afaceri

Consultanță privind riscurile

 • Audit intern
 • Reglementare și managementul riscurilor
 • Servicii de conformitate
 • Servicii de modelare a riscurilor
 • Consultanță și consiliere IT

Consultanță privind tranzacțiile

 • Fuziuni și achiziții (tranzacții „buy-side” și „sell-side”)
 • Tranzacții (FDD/VDD – Verificare prealabilă financiară/Verificare prealabilă vânzător)

Consultanță privind litigiile

 • Soluționarea litigiilor de către un expert
 • Soluții de asigurare
 • Soluții privind frauda
 • Investigații digitale

Consultanță operațională/consiliere în afaceri

 • Consultanță IT
 • Îmbunătățirea performanței
 • Managementul schimbărilor și al programului
 • Business intelligence și analize de business