Consultanță fiscală

Impozitarea societăților

 • Servicii de conformitate și raportare
 • Contabilitate financiară pentru impozitele pe profit
 • Servicii privind litigiile fiscale
 • Impozitare internațională

Impozitare internațională

 • Revizuiri fiscale
 • Fuziuni și achiziții la nivel transfrontalier
 • Servicii de expansiune internațională

Prețuri de transfer

 • Consultanță și redactare documentație privind prețurile de transfer
 • Consultanță în ceea ce privește acordurile de preț în avans
 • Dosar de testare a beneficiilor principale („MBTF”)
 • Soluționarea litigiilor
 • Optimizarea modelului de afaceri

Consultanță în gestionarea impozitelor

 • Strategia departamentului fiscal, gestionarea riscurilor
 • Tehnologie fiscală

Impozitarea fuziunilor și achizițiilor

 • Structurarea tranzacțiilor și analiză prealabilă
 • Servicii de consultanță tranzacții „sell-side”
 • Servicii post-tranzacționare
 • Servicii de restructurare

Impozitare indirectă

 • Consultanță și conformitate cu privire la TVA
 • Gestionarea rambursărilor de TVA
 • Reprezentare în scopuri de TVA și de intermediere pentru vânzătorii la distanță și nerezidenți
 • Consultanță vamală

Servicii de mobilitate

 • Conformitate în ceea ce privește permisele necesare
 • Impozitarea expatriaților
 • Remunerație și beneficii
 • Servicii de detașare internațională

Soluții privind procesul de afaceri

 • Servicii financiare și de contabilitate
 • Externalizare proces de salarizare
 • Conformitate fiscală
 • Asistență pentru intrare pe piață și firme nou înființate