18 octombrie 2017

Pentru o inspectie fiscala trebuie sa te pregatesti. Ce inseamna asta?

Sa iti pregatesti si sa iti revizuiesti documentele, care, in mod cert, iti vor fi solicitate la inceputul inspectiei fiscale si, daca este cazul, pe parcurs:
• Bilanturile contabile si balantele de verificare intocmite la sfarsitul anului aferente perioadei ce face obiectul inspectiei fiscale;
• Documentele fiscale, deconturile si documentele care sa ateste plata impozitelor, taxelor si contributiilor;
• Registrul de evidenta fiscala daca sunteti platitor de impozit pe profit;
• Documentele justificative pentru serviciile primite de catre societate.

Atentie: Verificati daca la toate facturile de achizitie/prestari servicii exista contracte/comenzi, situatii de lucrari, procese-verbale de receptie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de piata si alte materiale corespunzatoare.

Trebuie retinut ca organul fiscal nu mai pretinde documente specifice prin care sa se justifice efectuarea unei prestatii, dar pentru a fi recunoscute drept cheltuieli deductibile, in sensul art. 25 (1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv “pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate in scopul desfaşurarii activitaţii economice…” este necesar sa faceţi dovada ca aceste cheltuieli nu au alt scop decat cel pentru desfaşurarea activitaţii economice.

E simplu! Prezentati doar documentele care sa ateste ca serviciul este destinat desfasurarii activitatii economice, intrucat factura fiscala deja v-a asigurat cadrul legal necesar.

Documente aferente urmatoarelor situaţii:
a. minusuri, lipsuri constatate la inventariere;
b. pierderi tehnologice;
c. casarea mijloacelor fixe;
d. reduceri comerciale şi discounturi;
e. sponsorizari.
Pentru aceste situaţii trebuie sa existe, in afara documentelor justificative, prevederi in manualul de politici contabile.
• Certificate de rezidenta fiscala prin care sa se dovedeasca ca furnizorul /prestatorul extern este platitor de impozit pe venit la el in tara;
• Documentele care au legatura cu amortizarea mijloacelor fixe. In speta, registrul de inventar a mijloacelor fixe, fisele mijloacelor fixe, bonuri de mişcare a mijloacelor fixe, procese verbale de punere in funcţiune/scoatere din funcţiune (casare) a mijloacelor fixe.
Aceste documente, nu multe, dar consistente, vor face cu siguranta obiectul controlului fiscal si vi se vor solicita la inceperea inspecţiei sau pe parcurs!

Pentru a depasi cu succes inspectia, va recomandam:
• Prezentarea documentelor sa se faca de catre o singura persoana, de preferabil director economic/contabil sef, pentru a nu exista scurgeri de informatii, iar inspectorilor fiscali sa li se furnizeze exclusiv informatiile si documentele solicitate;
• Comunicarea cu organul de control; acesta trebuie sa va asigure ca veţi fi informat permanent asupra eventualelor constatari; nu evitaţi sa cereţi, ori de cate ori aveti suspiciuni, sa va informeze asupra unei situaţii/fapte ce necesita clarificari; atunci veti apela la un consultant fiscal pentru a nu scapa lucrurile de sub control;
• Nu ezitaţi sa solicitaţi organului de control, in situatia in care va cere anumite documente, baza legala a intocmirii acestora, in cazul in care nu le posedaţi; de asemenea, cereti lamuriri, in situatia in care prezentati documente si organul fiscal le considera deficitare, pentru a clarifica şi raspunde cerinţelor, solicitati un consultant fiscal autorizat.

Retineti: Niciodata, in timpul inspecţiei fiscale, nu trebuie sa lasaţi impresia ca sunteţi dominat sau copleşit de solicitari din partea inspectorilor fiscali. Pe de alta parte, regula de baza: prevenţia este de preferat tratamentului.

Deci, pregatiţi-va de inspecţia fiscala şi noi va vom spune cum in capitolele viitoare.