Auditor junior

Department: Audit
Project Location(s): București
Education: Diplomă de licență sau superioară

1.1. Atribute și competențe esențiale

 • Capacitatea de a lucra cu termenele limită;
 • Comunicare bună la toate nivelurile de activitate;
 • Spirit de echipă;
 • Spirit de organizare;
 • Confidențialitate;
 • Gândire analitică;
 • Competențe informatice dovedite;
 • Integritate și încredere;
 • Agilitate organizațională;
 • Răbdare;
 • Abilități de soluționare a problemelor;
 • Bună gestionare a timpului;
 • Atenție sporită la detalii;
 • Abilități avansate de comunicare în limba engleză;
 • Abilitatea de a lucra în cooperare și colaborare cu angajați de la toate nivelurile, cu personalul de conducere și entitățile externe pentru a maximiza performanța, creativitatea, rezolvarea problemelor și rezultatele.

1.2. Calificări necesare

 • Diplomă de studii superioare în drept/contabilitate sau finanțe;
 • Experiență de lucru cu suita Microsoft Office;
 • Experiență în domeniu de 1-2 ani sau mai mult;
 • Buna cunoaștere a limbii engleze.

1.3. Sarcini și responsabilități principale:

 • Efectuarea procedurilor analitice – comparații între ani, evoluții pe tot parcursul anului – indicatori, bilanțuri etc.; prelucrarea informațiilor și documentelor primite (balanță de verificare, registre);
 • Urmărirea procedurilor utilizate de client pentru pregătirea documentelor justificative, a transmiterii acestora și a sistemelor contabile;
 • Participarea la operațiunea de inventar împreună cu clienții;
 • Aplicarea de teste detaliate, efectuarea de teste de conformitate, conform alocării sarcinilor de lucru;
 • Colectarea justificărilor necesare pentru a trage concluzii și a-și exprima opiniile cu privire la situațiile financiare;
 • Documentarea corectă a foilor de lucru;
 • Aplicarea regulilor naționale de audit financiar (procedurile și principiile fundamentale care stau la baza activității);
 • Asigurarea că toate înregistrările contabile transpun corect operațiunile efective (verificarea realității înregistrărilor);
 • Se încadrează în programul de lucru și în termenele stabilite.
 • Aplicarea de teste privind continuitatea activității, precum și a evenimentelor de după data bilanțului;
 • Participă la pregătirea situației ajustării;
 • Participă la revizuirea generală a situațiilor financiare ale clientului.