30 ianuarie 2013

In general in ultimii 10 ani, de cand s-a implementat Codul Fiscal, avalansa de reglementari care se aplicau in noul an apareau in ultimele zile ale anului care se incheia. Anul 2013 a inceput atipic cu o aparenta liniste in primele 2 saptamani (cu exceptia TVA la incasare care era in dezbatere din toamna anului trecut).

Ce a urmat se poate sumariza in emiterea de acte normative pe banda rulanta, acte care modifica legislatia in vigoare, majoritatea cu termene foarte scurte de aplicare( spre exemplu incepand cu luna februarie 2013, sau pana la 31.01.2013), dupa cum urmeaza:

1. Ordinul presedintelui ANAF nr. 1.992/2012pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA (declaratia 394), adaptat si pentru contribuabilii care aplica Sistemul TVA la incasare (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 17/9.01.2013)

2. Ordinul presedintelui ANAF nr. 17/2013pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a acordurilor privind declararea si plata contributiilor sociale, incheiate de angajatorii nerezidenti cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri din salarii, precum si pentru reglementarea unor aspecte procedurale (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 36/16.01.2013)

3. Ordinul ANAF nr. 24/2013 (publicat in Monitorul Oficial nr. 45 din 21 ianuarie 2013), aduce modificari la doua dintre declaratiile utilizate de persoanele fizice pentru a-si declara impozitul pe venit:
a. formularul 200 „Declaratie privind veniturile realizate din Romania”va fi modificat prin introducerea unor informatii care sa permita stabilirea bazei de impunere pentru contributiile sociale, in functie de categoria de venit realizata.
b. formularul 260 „Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit”.

4. Ordonanta nr. 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale ( Monitorul Oficial nr. 54 din 23 ianuarie 2013)

IMPOZIT PE VENITURILE MICROINTREPRINDERILOR

Obligativitatea platii impozitului pe veniturile microintreprinderii este pentru toti intreprinzatorii care au realizat in anul 2012 si vor realiza din 2013 venituri mai mici de 65.000 euro.

Impozitarea pe veniturile microintreprinderilor nu este obligatorie in cazul firmelor care desfasoara desfasoara activitati in domeniul bancar, asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, jocurilor de noroc si al consultantei si managementului.

Ceilalti contribuabili, indiferent de numarul de angajati si cu conditia sa realizeze venituri mai mici de 65.000 euro sunt inclusi in mod obligatoriu in acest sistem de impozitare fiind obligati la plata unui impozit de 3% asupra veniturilor realizate.

O persoană juridică română care este nou-înfiinţată este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal.

Baza impozabila a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad: veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie; veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale; veniturile din subvenţii de exploatare; veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare; veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil; veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.

In functie de obiectul de activitate aceasta modalitate de impozitare poate afecta pozitiv sau negativ contribuabilul.

EXEMPLU: in cazul unui contribuabil care deruleaza activitate de comert avand o cifra de afaceri de 60.000 de euro si un profit brut de 5% (profitul brut = profitul impozabil in acest exemplu), valoare impozitului pe microintreprinderi conform noilor reglementari este de 1.800 euro (60.000 euro x 3% = 1.800 euro) si ar fi mai mare decat valoarea impozitului pe profit (calculat asupra profitului impozabil) pe care l-ar fi datorat conform reglementarilor in vigoare in prezent (60.000 euro x 5% x 16% = 480 euro).

Aspectele favorabile se refera la usurarea asietei fiscale si a contabililor si consultantilor fiscali, riscurile fiscale legate de posibilitatea interpretarii diferite a legislatiei fiind minime.

In conditiile actuale de recesiune economica, incertitudine si neincredere in mediul de afaceri, aceasta masura impusa de Guvern, la fel ca impozitul forfetar introdus in 2009 poate conduce indirect fie la inchiderea fie la insolventa unor firme mici, dar si la cresterea creantelor neincasate ale Statului, in cazul in care firmele nu-si vor putea plati obligatiile declarative.

IMPOZIT PE PROFIT

Principalele modificari aduse impozitului pe profit:

– obligativitatea evidentierii in registrul fiscal a tuturor veniturilor si cheltuielilor realizate intr-un an fiscal din orice sursa;

– limitarea deducerii cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe de transport persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri existente si cele care vor fi achizitionate, in limita a 1.500 de lei/luna. Daca in catalogul privind durata de functionare a mijloacelor fixe, aceste autoturisme se pot amortiza intre 4 si 6 ani, si contribuabilii alegeau durata minima de amortizare, acum vor alege o dura de 6 ani;

EXEMPLU: autoturism 108.000 lei, aproximativ 24.000 euro
Durata de amortizare 4 ani: 2.250 de lei/luna, rezulata 750 de lei cheltuiala nedeductibila
Durata de amortizare 6 ani: 1.500 de lei/ luna

– amortizarea activelor biologice, în sensul clasificării lor ca active amortizabile;

– considerarea imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă nedeterminată ca active neamortizabile.

– Sunt aduse precizări cu privire la regularizarea impozitului pe profit datorat de persoanele juridice nerezidente din transferul titlurilor de participare

IMPOZIT PE VENIT

Principarele modificari aduse impozitului pe venit:

– se cuprind în sfera veniturilor impozabile si veniturile din silvicultură şi piscicultură şi se vor impune în conformitate cu regulile aplicabile veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real, cu cota de impozit de 16%.

– impozitarea indemnizaţiei primite de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre de guvern pentru personalul din instituţiile publice la nivelul tuturor angajaţilor.

EXEMPLU: nivelul legal de diurna pentru personalul din institutiile publice este de 13 lei, respectiv 32,5 lei reprezentand de 2,5 ori nivelul legal. In concluzie ce depaseste suma de 32,5 lei va intra in baza de calcul a impozitului pe veniturile din salarii si a contributiilor sociale.

– sumele plătite de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate în favoarea unui participant la persoana juridică, dacă plata este făcută de către persoana juridică în folosul personal al acestuia, sunt considerente venituri din dividente si impozitate ca atare;

IMPOZITUL PE VENITURILE NEREZIDENTILOR

Modificarile aduse impozitului pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România:

– Se va impozit cu 50% veniturile din prestarea de servicii în România sau în afara României, dividende, dobanzi, comisioane, redevenţe şi din exercitarea unei profesii libere dacă veniturile sunt plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii;

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

Modificari aduse Taxei pe valoarea adaugata:

– Facturile pot fi stocate pe suport hârtie sau în format electronic, indiferent de forma originală în care au fost trimise ori puse la dispoziţie si nu este obligatorie aplicarea prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronica;

– Se aduc lamuriri cu privire la operaţiunile realizate de persoanele obligate să intre în sistemul TVA la încasare sau să părăsească sistemul, precum si pentru perioada cuprinsă între data de la care aveau obligaţia să aplice sistemul până la data înregistrării din oficiu şi, respectiv de la data la care aveau obligaţia să înceteze aplicarea sistemului până la radierea din oficiu;

– în cazul bunurilor furate persoana impozabilă poate anulare ajustarea TVA de la data la care furtul este dovedit legal prin hotărâre judecătorească

VENITURILE DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE

Faţă de reglementarea anterioară, când în veniturile din activităţi agricole erau incluse doar următoarele activităţi: cultivarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat; cultivarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor; exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea; în prezent sfera veniturilor impozabile a fost extinsă prin includerea şi a celor din creșterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturala precum şi a veniturilor din silvicultură şi piscicultură.

Altă modificare importantă se referă la faptul că determinarea venitului anual pentru veniturile din activităţi agricole va avea loc numai pe baza normelor anuale de venit, fiind eliminată modalitatea de determinare a venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. În ceea ce priveşte veniturile din silvicultura si piscicultura, venitul net se determina în sistem real.

O importantă precizare se referă la faptul că pentru veniturile din activităţi agricole realizate până la 1 februarie 2013, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării acestora.

De asemenea, nu sunt venituri impozabile si nu sunt incluse în baza de impozitare veniturile obţinute de persoanele fizice din valorificarea în stare naturală a produselor culese sau capturate din flora şi fauna salbatică, precum şi cele prevăzute expres ca fiind exceptate de la impozitare, care se încadrează în anumite limite cantitative stabilite de lege: plante oleaginoase până la 2 ha, cereale până la 2 ha, vie până la 1 ha, pomi până la 1,5 ha, maxim 10 ovine si caprine, maxim 3 vaci, 6 porci, 100 de pasari sau 100 familii de albine etc.

Plata impozitului aferent acestor venituri se face catre bugetul de stat in 2 rate egale (50% din impozit pana la 25 septembrie inclusiv, iar diferenta pana la 25 noiembrie inclusiv).

5. Hotararea de Guvern nr. 23/2013(Monitorul Oficial, Partea I, nr. 52, din 23 ianuarie 2013) pentrustabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Incepand cu data de 1 februarie 2013, salariul de baza minim brut se stabileste la 750 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore in medie pe lunain anul 2013, adica4,44 lei/ora.

De la 1 iulie salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 800 lei lunar.
Angajatorii care stabilesc salarii mai mici decat cel minim risca amenzi cuprinse intre 1.000 si 2.000 lei.

6. Ordinul nr.65/2013 (Monitorul Oficial nr. 56 din 24 ianuarie 2013) cuprinde noile instructiuni de completare a declaratiilor 392 A si 392 B.

Din 2013 aceste formulare se depun de catre contribuabili care realizeaza o cifra de afaceri mai mica de 220.000 lei.
Amenzile pentru nedepunerea declaratiilor infomative 392A si 392B se sanctioneaza cu amenzi de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenzi de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice.